"Coming together is a beginning,

staying together is a progress

and working together is success!"

Henry Ford

над 15 години опит в разпространението на телевизионни канали